Din lokala parkeringspartner

Välkommen till Parcum AB

Är det något vi kan så är det att lösa parkeringsproblem! Behöver du en kunnig förvaltare av din P-anläggning? Eller kanske du vill hitta effektiva lösningar på era parkeringsproblem? I båda fallen kan vi hjälpa till.

Med mer än 20 års erfarenhet vet vi hur kundvänliga och lönsamma parkeringslösningar kan utvecklas.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal kring alla möjligheter.

Mässor & Event
Hotell & Konferens
Flygplatsparkering
Bostadsrättsföreningar
Kund/företagspakering
Fastighetsägare
Centrumparkering

Vi tar helhetsansvaret

Mässor & Event
Hotell & Konferens
Flygplatsparkering
Bostadsrättsföreningar
Kund/företagspakering
Fastighetsägare
Centrumparkering

Ofta handlar det inte bara om ny teknik, utan även att förändra till exempel miljön i ett garage. Fräscha upp, förändra rutiner och skapa nya tjänster. En av de viktigaste delarna är tydlig information.

Hur ska besökaren göra nu inför detta nya? Tydliga skyltar vid infart, parkering och vid automaterna. Eventuellt värdar vid starten av anläggningen gör att besökarna enkelt förstår – hur enkelt det är. Vi har stor erfarenhet att hjälpa våra kunder och deras besökare att gå från bommar och barriärer till frihet.

Utan att snubbla i allt det nya.

Välkommen att kontakta oss på 070-530 54 51.

KUND/FÖRETAGSPAKERING
Vi hjälper dig att skapa det bästa av ditt garage eller parkering.

Vi anpassar erbjudandet efter kundens behov. Genom att vi ökar beläggningen ökar även intäkterna till dig som fastighetsägare.

FASTIGHETSÄGARE
Vi hjälper dig att få rätt rörelse på din centrumparkering.

Vi hjälper er som förvaltare att öka nyttjandegraden av garaget/parkeingsplatsen

BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Lägga ut driften på oss!

Många Bostadsrättsföreningar väljer att lägga ut driften av garaget på en förvaltare eller ett parkeringsbolag.

FRÅGOR OM DIN KONTROLLAVGIFT?

Avgiften ska erläggas inom 8 dagar till PG 84 26 03-3. Vid betalning ska ärendenummer/OCR nr anges.

Eventuella invändningar ska göras till Hojab parkeringsservice, 169 81 SOLNA alternativt http://minasidorhojab.svea.com

Tel. 08-735 29 99 mån-fre 08:00-17:00

Uppgifter på denna kontrollavgiftsfaktura behandlas enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

VILL DU BESTÄLLA ETT PARKERINGSTILLSÅND?

För att undvika att de som parkerar hos dig får
onödiga kontrollavgifter, kan du beställa parkeringstillstånd från oss. Frågor om tillstånd ställer du till info@parcum.se

Kontakta oss

070 530 54 51